B2B Partner
Piotr Misiło


Wykształcenie


Okres


Październik 2009 – maj 2011

Nazwa szkoły


Uniwersytet Jagielloński

Wydział i specjalizacja


Instytut Filozofii – Etyka i filozofia religii

Tytuł zawodowy


Absolwent Studiów Podyplomowych

Praca dyplomowa


Etyka w polskich mediach - ethics mortuus


Okres


Styczeń 2007 – styczeń 2008

Nazwa szkoły


Szkoła Główna Handlowa

Wydział i specjalizacja


Kolegium Zarządzania i Finansów – Strategiczne planowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw w otoczeniu europejskim

Tytuł zawodowy


Absolwent Studiów Podyplomowych

Praca dyplomowa


Biznes plan nowoczesnej drukarni pełnoformatowej


Okres


2000 –2002

Nazwa szkoły


Uniwersytet Szczeciński

Wydział i specjalizacja


Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych

Tytuł zawodowy


Magister Ekonomii

Praca magisterska


Rola promocji w działalności urzędów gmin


Okres


2000 – 2002

Nazwa szkoły


Uniwersytet Szczeciński

Wydział i specjalizacja


Wydział Humanistyczny – Socjologia zachowań ludzkich

Tytuł zawodowy


Magister Socjologii

Praca magisterska


Reforma oświaty w społeczno - edukacyjnym wymiarzeOkres


1997 – 2000

Nazwa szkoły


Wyższa Szkoła Humanistyczna

Wydział i specjalizacja


Pedagogika – nauki społeczno polityczne

Tytuł zawodowy


Licencjat

Praca licencyjna


Praca licencyjna z zakresu systemu reformy oświaty

Doświadczenie zawodoweOkres zatrudnienia


IX 2000 – obecnie

Nazwa i adres pracodawcy


    Piotr Misiło Consulting, Ząbki, ul. Powstańców 26D/32

Rodzaj działalności


Doradztwo biznesowe, consulting, PR, PR

Stanowisko


Właściciel

Obowiązki


    Prowadzenie działalności konsultacyjno – doradczej.

Okres zatrudnienia


VII 2014 – X 2015

Nazwa i adres pracodawcy


Silva Capital Group SA, Warszawa, ul. Sarmacka 18

Rodzaj działalności


Działalność private equity

Stanowisko


Członek Rady Nadzorczej

Obowiązki


Nadzór nad działalnością spółki


Okres zatrudnienia


IX 2013 - X 2015

Nazwa i adres pracodawcy


Elegantus Limited, Avlons, 1 Maria House 1075, Nikozja, Cypr

Rodzaj działalności


Działalnosc inwestycjno – doradcza, farmacja

Stanowisko


Managing Partner

Obowiązki


Nadzór nad działalnością spółki, prowadzenie działalności operacyjnej.


Okres zatrudnienia


VII 2011 – XI 2013

Nazwa i adres pracodawcy


JW. Construction Holing SA, Zabki, ul. Radzyminska 326

Rodzaj działalności


Developer

Stanowisko


Project Manager

Obowiązki


Odpowiedzialny za realizacje najwiekszego projektu komercyjnego w Szczecinie - obiekt handlowo-biurowy, 34k GLA, 125m wysokosci.


Okres zatrudnienia


VII 2011 – IV 2013

Nazwa i adres pracodawcy


B2B Partner Sp. z o.o., Warszawa, ul. Żelazna 40 lok. 6.

Rodzaj działalności


Konsultacyjno - doradczy

Stanowisko


Prezes Zarządu

Obowiązki


Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału, restrukturyzacja przedsiębiorstw, komercjalizacje, konsolidacje etc.


Okres zatrudnienia


VII 2011 – XI 2013

Nazwa i adres pracodawcy


Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Rodzaj działalności


Jeden z największych związków pracodawców prywatnych w Polsce

Stanowisko


Ekspert ds. Gospodarczych

Obowiązki


Analizowanie i komentowanie w mediach procesów gospodarczych zachodzących w świecie, Polsce i regionie. Doradzanie członkom związku w zakresie szerokorozumianej działalności gospodarczej.


Okres zatrudnienia


I 2010 – XII 2011

Nazwa i adres pracodawcy


AWR Wprost Sp. z o.o., w Warszawie, ul. Domaniewska 39a

Rodzaj działalności


Media. Wydawnictwo prasowe, wydawca tygodnika WPROST

Stanowisko


Członek Rady Nadzorczej, do 16 VI 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej

Obowiązki


Nadzór nad działalnością spółki

Okres zatrudnienia


I 2004 – III 2011

Nazwa i adres pracodawcy


Platforma Mediowa Point Group SA., Warszawa, Al. Jerozolimskie 146C

Rodzaj działalności


Marketing, media

Stanowisko


Doradca Zarządu, do 31 VII 2010 Dyrektor Zarządzający

Obowiązki


Zarządzanie zespołem Pionu Organizacyjnego, HR oraz Działu Zakupów, tworzenie
i kontrola procesów i procedur. Reprezentowanie Point Group SA i spółek zależnych przez sądami jako pełnomocnik procesowy. Uczestnictwo
w negocjacjach handlowych z największymi partnerami
i klientami firmy. W ramach moich kompetencji w GK PMPG SA było także zarządzanie (jako Prezes lub Wiceprezes Zarządu) następującymi spółkami: Smart Media Sp. z o.o.,
News PR Sp. z o.o., Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o., Media Works SA, oraz przygotowanie do rozpoczęcia likwidacji spółek: Watch Out Door Sp. z o.o., Flaming Advertising Polska Sp. z o.o., Bluetooth And Marketing Service Sp. z o.o.
Okres zatrudnienia


IV 2007 – XII 2010

Nazwa i adres pracodawcy


Gemtext Sp. z o.o., w Piasecznie, u. Puławska 34

Rodzaj działalności


Drukarnia offsetowa, CTP, DTP

Stanowisko


Prezes Zarządu

Obowiązki


Przeprowadzenie restrukturyzacji, modernizacja parku maszynowego, zarządzanie zespołem
Okres zatrudnienia


VIII 2005 – VIII 2006

Nazwa i adres pracodawcy


OnePlayFrame Sp. z o.o., w Warszawie, ul. Spartańska 3

Rodzaj działalności


Rynek usług contentu mobilnego (muzyka, tapety, gry etc., etc. w telefonii komórkowej), prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Stanowisko


Prezes Zarządu

Obowiązki


Przygotowanie strategii rozwoju OnePlayFrame w tym segmencie usług. Tworzenie relacji
z podmiotami będącymi uczestnikami rynku contentu mobilnego
Okres zatrudnienia


I 2005 - VII 2005

Nazwa i adres pracodawcy


Eko Point Sp z o.o., w Warszawie, ul. Usypiskowa 12

Rodzaj działalności


Paliwa alternatywne uzyskiwane z poliolefin

Stanowisko


Wiceprezes Zarządu

Obowiązki


Rejestracja spółki, wybór i przygotowanie lokalizacji pod inwestycje, weryfikacja wybranej technologii, przygotowanie inżynierii finansowej przedsięwzięcia
Okres zatrudnienia


X 2004 – X 2005

Nazwa i adres pracodawcy


Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, ul. Unisławy 26

Rodzaj działalności


Niepaństwowa Uczelnia Wyższa

Stanowisko


Nauczyciel Akademicki

Obowiązki


Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Komunikacja Interpersonalna, Rynek Pracy, Podstawy Socjologii Pracy.
Okres zatrudnienia


I 2001 – XII 2003

Nazwa i adres pracodawcy


Urząd Gminy w Policach, ul Batorego 3

Rodzaj działalności


Administracja Samorządowa

Stanowisko


Dyrektor Wydziału Promocji

Obowiązki


Kierowanie zespołem osób pracujących nad wizerunkiem miasta. Budowa
i realizacja strategii promocyjnej. Współtworzenie strategii rozwoju Polic. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych.
Okres zatrudnienia


IV 2000 – IX 2000

Nazwa i adres pracodawcy


Wydawnictwo Zachodniopomorskie Sp. z o. o., w Szczecinie ul. Piotra Skargi 23

Rodzaj działalności


Wydawnictwo prasowe

Stanowisko


Dyrektor Wydawnictwa

Obowiązki


Opracowanie i wdrożenie działań marketingowych. Zracjonalizowanie działalności spółki. Przygotowanie spółki do sprzedaży.


Pobierz wersję PDF